Polawax – Polawax giá sỉ cho sản xuất mỹ phẩm trên toàn quốc

Giá cty : 0

Polawax là một loại sáp nhũ hóa dùng cho các sản phẩm mỹ phẩm. Polawax là một chế phẩm của rượu béo cao tạo ra nhũ tương dày mà không cần thêm các loại sáp cứng. Nó có đầy đủ các tính chất của Cetyl Alcohol và tính năng dày của Stearyl Alcohol. Polawax có ưu điểm là có thể liên kết và ổn định tất cả các loại thành phần với nhau. Polawax là một hỗn hợp hoàn chỉnh, tự nhũ hoá, nhưng nó cũng có thể được sử dụng với các chất nhũ hoá khác để tăng độ nhớt và độ ổn định.

Gia công mỹ phẩm, nguyên liệu mỹ phẩm,nguyên liệu làm mỹ phẩm, bán nguyên liệu mỹ phẩm giá sỉ