Stearate Zn – Cung cấp giá sỉ Stearate Zn cho sản xuất mỹ phẩm

Giá cty : 0

Stearat kẽm (Zn(C18H35O2)2) là một hợp chất hóa dạng bột trắng mịn, nhẹ, không tan trong nước, tan trong một số dung môi không phân cực như benzen và các hydrocacbon clo hóa khi bị đốt nóng.

Gia công mỹ phẩm, nguyên liệu mỹ phẩm,nguyên liệu làm mỹ phẩm, bán nguyên liệu mỹ phẩm giá sỉ