Tetracexyldecyl ascorbate – Cung cấp Tetracexyldecyl ascorbate giá sỉ cho sản xuất mỹ phẩm

Giá cty : 0

Tetrahexyldecyl sulfate là một dạng ổn định của vitamin C, nó ổn định hơn và hoạt động tốt hơn khi thâm nhập vào da để tới lớp hạ bì. Là chất lỏng màu vàng. Hòa tan trong dầu, không hòa tan trong nước.

Gia công mỹ phẩm, nguyên liệu mỹ phẩm,nguyên liệu làm mỹ phẩm, bán nguyên liệu mỹ phẩm giá sỉ